Τεχνητά Νύχια

Gel με επιμήκυνση: 40€

Συντήρηση: 30€

Gel φυσική ενίσχυση: 30€

Συντήρηση: 25€

Αφαίρεση: 15€