Τεχνητά Νύχια

» Τιμές

Gel με επιμήκυνση: 40€
Gel φυσική ενίσχυση: 30€
Φυσική Ενίσχυση: 40€
Συντήρηση: 25€
Αφαίρεση: 25€